Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 9.11.2017r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o nr 1ZK/2017/4.3POWER z dnia 30.10.2017 roku, dotyczące złożenia oferty na wykonanie usługi zaprojektowania i wykonania Portalu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczone na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna (1) oferta wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta wpłynęła w wymaganym terminie tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 17:00. 

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Nadesłana oferta spełniła wymogi formalne.

Oferta została również oceniona pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego:

1. O4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kryterium Cena brutto: 70 pkt.
Kryterium Termin wykonania Etapu I.: 30 pkt.

Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt.

Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanej oferty Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze firmy O4B Sp. z o.o. do wykonania wyżej wymienionej usługi.

Wybór oferty został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 9.11.2017r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o nr 2ZK/2017/4.3POWER z dnia 30.10.2017 roku, dotyczące złożenia oferty na wykonanie usługi zaprojektowania i wykonania Aplikacji mobilnej z dostępem do Portalu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczone na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna (1) oferta wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta wpłynęła w wymaganym terminie tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 17:00. 

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Nadesłana oferta spełniła wymogi formalne.

Oferta została również oceniona pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego:

1. O4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kryterium Cena brutto: 70 pkt.
Kryterium Termin wykonania Etapu I.: 30 pkt.

Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt.

Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanej oferty Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze firmy O4B Sp. z o.o. do wykonania wyżej wymienionej usługi.

Wybór oferty został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający BlitzProject Group pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami tj. przejrzystością, racjonalnością i efektywnością ponoszonych wydatków w ramach projektu, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usługi zaprojektowania i wykonania cyklu szkoleń multimedialnych do projektu.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 13.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronie internetowej http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby Zamawiającego:

BlitzProject Group Tomasz Byzia
02-761 Warszawa, ul. Macedońska 3
tel. 602 636 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://projekt.kobietypracujace.eu.

Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załączniki można pobrać tutaj.

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku, uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą oraz potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Wszelkie pytania należy kierować w sposób:

- telefoniczny pod numerem tel. 602 636 399 Tomasz Byzia i tel. 508 660 914 Małgorzata Kwiecień, w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 lub
- mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 2ZK/2017/4.3POWER z dnia 30.10.2017 r.

Odpowiedzi z dnia 20171103

Odpowiedzi z dnia 20171102

 

Zamawiający BlitzProject Group pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami tj. przejrzystością, racjonalnością i efektywnością ponoszonych wydatków w ramach projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie Portalu Aktywizacji Zawodowej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 17.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych http://projekt.kobietypracujace.eu , https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby Zamawiającego:

BlitzProject Group Tomasz Byzia
02-761 Warszawa, ul. Macedońska 3
tel. 602 636 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://projekt.kobietypracujace.eu.

Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku, uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą oraz potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Wszelkie pytania należy kierować w sposób:

- telefoniczny pod numerem tel. 602 636 399 Tomasz Byzia i tel. 508 660 914 Małgorzata Kwiecień, w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 lub
- mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zamawiający BlitzProject Group pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami tj. przejrzystością, racjonalnością i efektywnością ponoszonych wydatków w ramach projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie Aplikacji Mobilnej z dostępem do Portalu Aktywizacji Zawodowej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 17.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych http://projekt.kobietypracujace.eu , https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby Zamawiającego:

BlitzProject Group Tomasz Byzia
02-761 Warszawa, ul. Macedońska 3
tel. 602 636 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://projekt.kobietypracujace.eu.

Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku, uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą oraz potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Wszelkie pytania należy kierować w sposób:

- telefoniczny pod numerem tel. 602 636 399 Tomasz Byzia i tel. 508 660 914 Małgorzata Kwiecień, w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 lub
- mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .